ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ຂຽນເມື່ອ ຂຽນເມື່ອ: ພ.ຈ.. 23, 2010 | ມີ 0 ຄຳເຫັນ ແລະ 0 trackback(s)

 

ຊື່ວັນໃນພາສາລາວ ໄທຍ໌ ຂະເໝນ
 
 
 

ວັນໃນພາສາລາວ-----


ວັນຈັນ


ວັນອັງຄານ


ວັນພຸດ


ວັນພະຫັດ/ປະຫັດ


ວັກສຸກ


ວັນເສົາ


ວັນອາທິດ


-------ວັນໃນພາສາໄທຍ໌


ວັນຈັນ


ວັນອັງຄານ


ວັນພຸດ


ວັນພືຫັສບໍດີ


ວັກສຸກ


ວັນເສົາ


ວັນອາທິດ


--------------ວັນໃນພາສາຂະເໝນ


ທໄງຈັນ


ທໄງອອງເກັຍ


ທໄງປຸດ


ທໄວປຣໍຫົວະ


ທໄງສົກ


ທໄງເສົາ (ອອກສຽງເຊົາ)


ທໄງອາເຕັດ


----------------------------------12 ເດືອນໃນພາສາລາວ


-----------------


ມັງກອນ/ມະກະຣາ/ມົກກະຣາ


ກຸມພາ


ມີນາ


ເມສາ


ພຶດສະພາ


ມິຖຸນາ/ມິຖຸນ


ກໍຣະກະດາ/ກໍຣະກົດ


ສິງຫາ


ກັນຍາ


ຕຸລາ


ພະຈິກ/ພະຈິກກາ


ທັນວ່າ


----------


12 ເດືອນໃນພາສາໄທຍ໌


----------


1, ມກຣາຄົມ


2, ກຸມພາພັນ


3, ມິນາຄົມ


4, ເມສາຍົນ


5, ພຶສພາຄົມ


6, ມິຖຸນາຍົນ


7, ກຣດາຄົມ


8, ສິງຫາຄົມ


9, ກັນຍາຍົນ


10, ຕຸລາຄົມ


11, ພືສຈິກຍົນ


12, ທັນວ່າຄົມ


-----------------


12 ເດືອນໃນພາສາຂະເໝນ


-----------------


1, ແມ໊ະກຣາ


2, ກຸມເພັ໊ຍ


3, ມີເນັຍ


4, ເມສາ


5, ອຸສຸເພັຍ


6, ມີຖຸນາ


7, ກະກດາ


8, ເສຍຫາ


9. ກັນຍາ


10, ຕຸລາ


11, ເວຈຈກາ


12, ທນູ--------------ປີໃນພາສາລາວ


---------------


ປີຊວດ


ປີລລູ(ສະຫຼູ)


ປີຂາລ(ຂານ)


ປີເຖາະ(ປີຖໍ)


ປີມະໂຣງ(ມະໂລງ)


ປີມະສິງ(ມະເສັງ)


ປີມະມີ(ມະເມັຍ)


ປີວອກ


ປີຣະກາ(ປີລະກາ)


ປີຈໍ


ປີກຸນ


-----------------ປີໃນພາສາໄທຍ໌


-----------------


ປີຊວດ


ປີລລູ(ສະຫຼູ)


ປີຂາລ


ປີເຖາະ


ປີມະໂຣງ


ປີມະເສັງ


ປີມະເມັຍ


ປີວອກ


ປີຣະກາ


ປີຈໍ


ປີກຸນ


-------------ປີໃນພາສາຂະເໝນ(ກໍາປູເຈັຍ)


------------------


ຊນໍາຈູດ


ຊນໍາຊເລວ


ຊນໍາຂາຣ໌


ຊນໍາຖໍ(ອອກສຽງທໍ)


ຊນໍາໂຣງ


ຊນໍາມຊັງ


ຊນໍາໂມມີຍ໌


ຊນໍາໂມແມຣ໌


ຊນໍາວອກ


ຊນໍາໂຣກາ


ຊນໍາຈໍ


ຊນໍາກຸລ໌Delicious Digg Fark Twitter