ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ງານບຸນທີ່ວັດ 
ງານບຸນທີ່ວັດ 
ງານບຸນທີ່ວັດ 
ຂ້ອຍເອງ 
ວິນລາ ພັດທະນາ 
ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 
ບ້ານຫຸ່ນຂີ້ເຜີ້ງ 
ບ້ານຫຸ່ນຂີ້ເຜີ້ງ 
ງານບຸນທີ່ວັດ 
ງານບຸນທີ່ວັດ 
ງານບຸນທີ່ວັດ 
ງານບຸນທີ່ວັດ 
 
ງານບຸນສ້າງ ພຣະທັມ... 
ວິນລາ ພັດທະນາ 
ບ້ານຫຸ່ນຂີ້ເຜີ້ງ 
ບ້ານຫຸ່ນຂີ້ເຜີ້ງ