ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ຊາວລາວເຊື່ອຖືກັນວ່າເປັນຕົ້ນໄມ້ສັກສິດ
ໄມ້ມະນີໂຄດ 
ໄມ້ມະນີໂຄດ 
ໄມ້ມະນີໂຄດ 
ໄມ້ມະນີໂຄດ 
ໄມ້ມະນີໂຄດ 
ໄມ້ມະນີໂຄດ 
ໄມ້ມະນີໂຄດ 
ໄມ້ມະນີໂຄດ 
ໄມ້ມະນີໂຄດ