ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ຮູບພາບເກົ່າເປັນຄວາມຊົງຈຳທີ່ບໍ່ຢາກລືມ ແຕ່ ຄວາມຮັກເກົ່າເປັນຄວາມຊົງຈຳທີ່ຢາກລືມ
ໄມ້ດູ່ແມ່ພັນ 
ຍິງເຂັມທິດ 
ກິນເຂົ້າປ່າ 
ກິນເຂົ້າປ່າ 
ສະມາຊິກກຸ່ມ 
ສະມາຊິກກຸ່ມ 
ກິດຈະກຳປະຈຳວັນ 
ຫນ້າວຽກຫຼັກ 
ຫນ້າວຽກຫຼັກ 
ຫນ້າວຽກຫຼັກ 
ໂຕນຄ້າຍ 
ໄມ້ດູ່ແມ່ພັນ 
ໄມ້ດູ່ແມ່ພັນ 
ໄມ້ດູ່ແມ່ພັນ 
 
ກິດຈະກຳປະຈຳວັນ 
ກິດຈະກຳປະຈຳວັນ 
ຂ້ອຍເອງ 
ງານລ້ຽງສົ່ງທ້າຍ 
ລາກ່ອນປ່ານາປໍ