ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ທັງມ່ວນທັງເມື່ອຍ
ຫ້ອງນອນ 
ໃຜຫລໍ່ສຸດກະຮູ້ໆກັ... 
ທາງໄປຖ້ຳຈັງ 
ຢູ່ smile bar 
ຢູ່ຖ້ຳລົມ 
ໃນຖ້ຳຈັງ 
ຫລັງຈາກໄປທ່ຽວກາງຄ... 
ທ້າວທອງໃສເອງ 
ໝູ່ເອື້ອຍທອງໃສໝົດ... 
ຢູ່ລຸ່ມຖ້ຳຈັງ 
ເຮືອນພັກພູນບານ 
ທອງໃສອີກຄັ້ງ 
ຂົວສົ້ມ ຖ້ຳຈັງ