ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ທັງມ່ວນທັງເມື່ອຍ
ເອົາຜ້າມມັດຕາ ໂຍນ... 
ຄືດັ່ງທີ່ພາບ ໃຫ້ໃ... 
ເອົາຜ້າມັດຕີນ ແລ້... 
ໂຊລີລາເຕັ້ນ 
ໂອ໊ອັນນິ ສຸດຫຼໍ່ປ... 
ກຽມພ້ອມແຂ່ງ 
ໂອ້ຍ ໃຫ້ກົ້ມລອດເຊ... 
ປີ3 
ລົງໂທດ 
ລວມ 
ປີ4 
ສາວງາມ ປີ2 
ວ່າຊິຖ່າຍແຕ່ປີ2 ປ... 
ສະແດງລະຄອນ 
ອັນນີ້ກຸ່ມທອງໃສເອງ