ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
- ອັກສອນລາວ ເປັນເຄື່ອງມີຄົງໄວ້ເຊິ່ງພາສາລາວ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຄົງໄວ້ເຊິ່ງພູມປັນຍາລາວທັງມວນ ແຕ່ຄົນລາວເຮົາຈະນອນຫຼັບ ສິດ ແລ້ວຄ່ອຍໆ ມອບເວັນແຄນພາສາລາວໃຫ້ຊາດອື່ນໂດຍບໍ່ຮູ້ ບໍ່ສຳນຶກນັ້ນ ເປັນບໍ ?
- ຄັນເຮົາບໍ່ຮູ້ບໍ່ຮຽນ ພາສາລາວເຮົາແລ້ວທ່ານຈະຮູ້ພາສາລາວນີ້ ໄດ້ຢ່າງເລີກເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ.