ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ນັບແຕ່ພຣະບາງ ໄດ້ມາສະຖິດຢູ່ເມືອງຊຽງທອງແລ້ວ ຕໍ່ມາວັດທະນະທັມ ພຣະບາງກໍ​ກະຈ່າຍໄປທົ່ວຫົວເມືອງລາວ ພຣະບາງເມືອງລຳປາງ ເປັນຫຼັກຖານໜຶ່ງ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ລຳປາງຢູ່ໃນອິດທີພົນເມືອງຊຽງທອງ