ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ຮູບຕອນໄປເມືອງຫລ້າ ປະເທດຈີນ
ເຂົ້າເຂດຈີນ 
ເຂົ້າເຂດຈີນ 
ຮ້ານອາຫານແຫ່ງຫນຶ 
ມັນຫລາຍອັນນີ້ 
ເຜັດແຫ້ງຜັດ 
ນີ້ກໍ່ເຜັດ 
ເຂົ້າປຸ້ນຈີນ 
ໃນຊອຍ 
ຂາກັບມາກໍ່ກິນ