ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ເຖິງ ເພື່ອນໆ ແຟຼນຄຼັບ Topup2rich ທັງຫຼາຍ , ມີຂ່າວມາແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2013 ທາງ ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ມີເດຍ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນ ຂອງ Topup2rich ໃນ ສປປ ລາວຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວມາວ່າ ຈະໄດ້ທົດລອງເປີດໃຊ້ ລະບົບ ຕື່ມເງິນ ມືຖື ແບບ ອັດສະລີຍະ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອບໍລິການພີ່ນ້ອງຄົນລາວ ແລ້ວ. ຕອນນີ້ ໄດ້ທົດສອບລະບົບການໂອນເງິນ ຜ່ານທະນາຄານ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ກັບບໍລິສັດ ໂທລະຄົມທັງ 4 ເຈົ້າຂອງລາວ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ສ່ວນເລື່ອງກະແສຕອບຮັບແມ່ນດີຫຼາຍ, ດຽວນີ້ ມີຄົນເຂົ້າມາສະໝັກຊື້ ແຟຼນໄຊ ກັນຢ່າງຄຶກຄັກ. ຈຶ່ງຝາກມາຍັງຜູ້ທີ່ຍັງ ລັງເລ ຫຼື ຍັງຫາຂໍ້ມູນເພືອຕັດສິນໃຈຢູ່ ໃຊ້ໂອກາດນີ້ ພິຈາລະນາ ໂອກາດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເພື່ອວ່າທ່ານຈະບໍ່ເສຍໂອກາດ ອັນມີຄ່າຂອງທ່ານ. ໂອກາດ ເປັນຂອງທ່ານແລ້ວ ມັນຢູ່ທີ່ຕົວທ່ານເອງວ່າ ທ່ານຈະເຮັດ ຫຼື ນັ່ງລໍຖ້າເບິ່ງຄົນອື່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດກ່ອນ. ແນ່ນອນທຸກຢ່າງມີຄວາມສ່ຽງ ແຕ່ຖ້າທ່ານ ນັ່ງຢູ່ລ້າໆ ບໍ່ຕັດສິນໃຈເຮັດຫັຍງ ເລີຍ ທ່ານກໍຈະບໍ່ມີວັນໄດ້ ຫັຍງຈັກຢ່າງມາເປັນຂອງທ່ານເອງ. ຈົ່ງກ້າໃນສິ່ງ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ມີເສດຖີຄົນໃດດອກ ທີ່ຈະໄດ້ເປັນເສດຖີ ຍ້ອນນັ່ງຄິດ, ນອນຄິດ ແລ້ວບໍ່ເຮັດຫັຍງ?