ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ຂຽນເມື່ອ ຂຽນເມື່ອ: ມິ.ຖ.. 2, 2014 | ມີ 4 ຄຳເຫັນ ແລະ 0 trackback(s)

ເຮາແປມາຈາກພາສາອັງກິດ  ອາດຈະເຂົ້າໃຈຍາກຫນ້ອຍ 1 ເພາະເຮົາກະບໍ່ເນັ້ນແປໃຫ້ມ່ວນ

ສາມາດເອົາໄປປະຍຸກໃສ່ກັບ ແຜນໂຄງການ,ບົດຈົບຊັ້ນ,ບົດຄົ້ນຄວ້າໄດ້

Project plan: ວິທີຂຽນແຜນໂຄງການທີ່ດີ

Project plan ແມ່ນຫນຶ່ງໃນເອກະສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະສໍາຄັນ,ແລະໃຊ້ອ້າງເຖິງແລະອັບເດດວົງວຽນຂອງໂຄງ ການໄດ້ຕະຫລອດ. ແມ່ນຈຸດປະສົງຂັ້ນທໍາອິດເພື່ອເລີ່ມໂຄງການເພື່ອສ້າງຄວາມແນ່ໃຈ(ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕໍ່ຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມ ເງິນທຶນ) ວ່າໂຄງການຈະຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການແລະຂອບເຂດເວລາ,ງົບປະມານ,ການຄາດການ. ຖ້າແຜນໂຄງການຂຽນບໍ່ດີຫລືມີຂໍ້ມູນທີ່ ບໍ່ຄົບ, ໂຄງການອາດຈະບໍ່ຜ່ານໃນຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈຄັ້ງທຳອິດ.ໂຄງການ ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຫລາຍໂຄງການມັກຕົກໃນຂັ້ນຕອນລະຫວ່າງ ການວາງແຜນແລະການສື່ສານທີ່ບໍ່ດີ. ສ່ວນອີກດ້ານຫນຶ່ງ ຖ້າເຈົ້າສົ່ງແຜນໂຄງການທີ່ດີ, ມັນຈະສະແດງຄວາມເຊື່ອຖືຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຈັດການໂຄງການ, ເປັນຕາລົງທຶນ ແລະຈັດຫາທີມງານທີ່ມາພ້ອມສໍາລັບຄຳສັ່ງໃຫ້ເຮັດ ແລະເສັ້ນທາງທີ່ຊັດເຈນ.

 

ຢ່າສັບສົນວ່າແຜນໂຄງການບໍ່ແມ່ນຕາຕະລາງເຮັດວຽກໂຄງການ. ຕາຕະລາງເຮັດວຽກໂຄງການ ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນສ່ວນ ປະກອບຂອງແຜນໂຄງການ, ແລະມັກໃຊ້ແບບເສັ້ນສະແດງເວລາຫລືຕາຕະລາງເພື່ອວາດພາບຫນ້າວຽກ. ແຜນໂຄງການ ທີ່ໃຫຍ່ມັກຈະມີຫລາຍຕາຕະລາງ ແລະມັກມີພາກຜະຫນວກ, ທີ່ອ້າງເຖິງເອກະສານ. ຕາຕະລາງເວລາຈະມີທັງ ເສັ້ນເວລາທັງໝົດ, ຕາຕະລາງການທົດສອບ, ຕາຕະລາງການປະຕິບັດ, ການວິເຄາະທາງເດີນທີ່ຈຳເປັນ, ຕາຕະລາງການ ແບ່ງຊັບພະຍາກອນແລະອື່ນໆ.

 

 ພາກທີ 1: ບົດແຜນໂຄງການມັນຈະເປັນແນວໃດ

ແຜນໂຄງການຊ່ວຍເປັນ ແຜ່ນທີ່ທາງເດີນສຳລັບໂຄງການທັງໝົດ ຊີ້ນຳທາງວ່າຈະເຮັດອັນໃດກ່ອນ, ຂອບເຂດວຽກ , ວິທີການແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຈະໃຊ້,   ຜູ້ທີ່ມີຫຸ້ນສ່ວນ, ແຜນການທົ່ວໄປທີ່ຈະເຮັດ, ລາຄາແລະຄົນຜູ້ທີ່ຈະຄວບຄຸມ, ຄຸນນະພາບຂອງມາດຕະຖານໂຄງການ, ໂຄງການຈະສື່ສານກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນແນວໃດ, ຈະວັດແທກການດຳເນີນການແລະຜົນ ປະໂຫຍດແນວໃດ ແລະອື່ນໆ.

 

ສ່ວນຫລັກທີ່ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີໃນແຜນເຈົ້າ ປະກອບມີ:

 • Project Background(ປູພື້ນໂຄງການ)
 • Objectives.(ຈຸດປະສົງ)
 • Scope.(ຂອບເຂດ)
 • Constraints(ຂໍ້ຈຳກັດ)
 • Assumptions(ຂໍ້ສົມມຸດ)
 • Dependencies & Impacts(ການເພິ່ງພາອາໃສແລະຜົນກະທົບ)
 • Issues & Risks(ການແຈກແລະຄວາມສ່ຽງ)
 • Methodologies & Strategy(ວິທີການແລະແຜນການ).
 • Controls: Scope, Time, Cost, Quality, Resources(ການຄວບຄຸມ: ຂອບເຂດ,ເວລາ,ລາຄາ,ຄຸນນະພາບ,ຊັບພະຍາກອນ)
 • Communications(ການສື່ສານ).
 • Schedule of Delivery(ຕາລາງການສົ່ງມອບ)
 • Performance Measurement(ການວັດຄວາມສຳເລັດ)
 • Benefits Realisation(ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ)
 • , ແລະບາງແຜນໂຄງການໃຫຍ່ອາດຈະມີໄດ້ ຫລາຍຮ້ອຍຫນ້າ.ນີ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງເອກະສານເຈົ້າ ສຳຄັນຫລາຍຂຶ້ນ. ສອດຄ່ອງກັບ ຮູບແບບຄຳສັ່ງທີ່ມີ ເຫດຜົນແລະຫົວຂໍ້ທີ່ຈະແຈ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈເອກະສານໄດ້ໄວ ແລະໄດ້ຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນສຳລັບ ເຂົາ.

 

 • ຮູບແບບຂ້າງເທິງ, ເພາະມັນອາດຈະມີຫລາຍຢ່າງມາທໍາຮ້າຍເຈົ້າ, ເຊັ່ນເຈົ້າອາດຈະພໍໃຈໃນຜູ້ສົ່ງ ສິນຄ້າ, ແຕ່ເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ ໃນການຄາດເດົາລູກຄ້າທີ່ເຂົາຈະມີຄຸນນະພາບໃນການພິຈາລະນາ ຕ່າງຈາກເຈົ້າ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນສະຖານະການທີ່ເຈົ້າຈະຄົ້ນພົບໂຕເອງ. ພະຍາຍາມບໍ່ໃສ່ວັກ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນແລະບໍ່ເວົ້າລຶ້ມຄືນ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງ ການເວົ້າຄືນເຈົ້າກະອ້າງອີງ section ທີ່ຜ່ານມາເອົາໂດຍການໃຊ້ຫົວຂໍ້. ການກຳນົດຂະຫນາດທີ່ເໝາະສົມຂອງ ຂໍ້ມູນແມ່ນຍາກແລະມາພ້ອມກັບປະສົບການ. ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ຂຽນ 2-3 ແຜນໂຄງການເຈົ້າຈະຮູ້ວິທີ ເຮັດຕາມຄວາມ ຕ້ອງການພ້ອມກັບຂະຫນາດຂອງໂຄງການແລະນຄາດເດົາຕໍ່ຜູ້ຟັງຂອງເຈົ້າ

 

 •  

ແຜນໂຄງການແມ່ນມີຫລາຍຄົນອ່ານ ພະນັກງານ,ລູກຄ້າ,ຫຸ້ນສ່ວນ,ຜູ້ລົງທຶນ. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮົາຮັບມືກັບຜູ້ອ່ານທີ່ ກວ້າງຂວາງແລະສາມາດອ່ານຈາກບາງຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫລັກໃນໂຄງການ.

 

 • 2: ການຂາຍໂຄງການ
 • .ຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ໄປແມ່ນຂາຍໂຄງການໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ຖ້າບໍ່ມີນີ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຈົ້າຈະເສຍເປົ່າ. ຂະນະທີ່ຜູ້ຈັດການບາງໂຄງການແມ່ນໂຊກດີທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະ ກໍາລັງເດີນ. ໂຄງການສ່ວນຫລາຍຈຳເປັນຕ້ອງແຂ່ງຂັນໃນການຫາເງິນທຶນ ແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສຳຄັນວ່າອັນໃດ ສຳຄັນກ່ອນ.ນີ້ເຮັດໃຫ້ວຽກການຂາຍແຜນໂຄງການແມ່ນຍາກກວ່າ. ໂດຍທົ່ວໄປໃນກໍລະນີທຸລະກິດແມ່ນເຄື່ອງມື ການຂາຍ.

 

ການເຮັດວຽກກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ຕັດສິນ​ໃຈ​ແລະ​ພົວພັນ​ກັບ​ຂະ​ເຈົ້າ​ແຕ່​ເນີ້​ນໆ ​ເທົ່າ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໄດ້. ມັນ​ຈະ​ງ່າຍ​ກວ່າ​ຖ້າ​ຈະ​ນຳພາ​ພວກ​ນີ້​ເດີນ​ໄປ​ກັບ​ເຈົ້າ. ປຶກສາ​ກັບ​ຂະ​ເຈົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ແລະ​ສິ່ງ​ຄາດ​ໄວ້. ບອກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ແລະ ທວນຄືນ​ເອກະສານ​ກັບ​ຂະ​ເຈົ້າ. ສ້າງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃສ່​ໃຈ​ກັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍົກ​ລະດັບ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ ທວນຄືນ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ໂດຍ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ນີ້.

Baseline it! 

​ເມື່ອ​ຂັ້ນ​ທີ່​ໂຄງການ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົກລົງ. ໝັ້ນ​ໃຈວ່າ​ພື້ນຖານ​ເອກະສານ​ແມ່ນ​ຈະ​ແຈ້ງ ​ແລະ​ສາມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂະຫຍາຍ​ໄດ້​ງ່າຍ.ດັ່ງ​ນັ້ນ​ໂຄງການ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ພື້ນຖານ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ໂຄງການ.

​ເມື່ອ​ໂຄງ​ການ​ໄດ້​ເຊັນ​ແລ້ວ, ​ເຈົ້າ​ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ໂຄງການ, ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ.

----------------------------------------------------------------------------

ວິທີຂຽນແຜນວຽກ

 

ແຜນວຽກແມ່ນເປັນໂຄງຮ່າງໄປສູ່ຈຸດມຸ້ງໝາຍ ແລະດຳເນີນການໂດຍທີມງານຫລືບຸກຄົນທີ່ໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ. ໂດຍການ ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈ ຂອງເຂດຂອງໂຄງການ. ໂດຍຜ່ານແຜນວຽກເຈົ້າຈະແຕກຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃຫ້ເປັນສ່ວນໆ. ໂດຍ ການເຮັດວຽກຢ່າງເປັນລະບົບ

 

ຂັ້ນຕອນ

 1. ບອກຈຸດປະສົງຂອງແຜນວຽກ.

ແຜນວຽກຖືກຂຽນຂຶ້ນດ້ວຍຫລາຍເຫດຜົນ. ກຳນົດຈຸດປະສົງທຳອິດດັ່ງນັ້ນເຈົ້າສາມາດກຽມຢ່າງເໝາະສົມ.ເກັບໄວ້ໃນໃຈວ່າ ແຜນວຽກທັງໝົດແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ຊ່ວງເວລາໃດຫນຶ່ງ(ຕົວຢ່າງ 6 ເດືອນຫລື 1 ປີ).

 

 1. ຂຽນຂໍ້ມູນພື້ນຫລັງ: ສຳລັບແຜນວຽກທີ່ເປັນມືອາຊີບ.ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງຂຽນບົດແນະນຳແລະຄວາມເປັນມາ.
 • ບົດແນະນຳຄວນຈະສັ້ນແລະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ.ບອກຫົວຫນ້າເຈົ້າວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງສ້າງແຜນໂຄງການນີ້. ສະເຫນີຊັດເຈນວ່າໂຄງການທີ່ເຈົ້າຈະເຮັດແມ່ນຖືກກັບເວລາທີ່ກໍານົດ.
 • Background ຄວນຈະເນັ້ນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຂຽນແຜນວຽກນີ້ຕົວຢ່າງ: ບັນຍາຍເນື້ອໃນຫລືສະຖິຕິ ຈາກບົດລາຍງານ, ຈຳແນກບັນຫາວ່າມີຫຍັງແດ່ ຫລືໃຫ້ຄຳເຫັນທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການທີ່ຜ່ານມາ.

 

 1. ກຳນົດເປົ້າໝາຍແລະຈຸດປະສົງ: ເປົ້າໝາຍແລະຈຸດປະສົງແມ່ນຄ້າຍຄືກັນໃນແງ່ທີ່ວ່າທັງສອງຊີ້ບອກຄວາມຫວັງ ຂອງເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ແຜນວຽກສຳເລັດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມໃຫ້ຈື່ວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຄືກັນ, ເປົ້າໝາຍແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ລວມແຕ່ຈຸດປະສົງແມ່ນສະເພາະເຈາະຈົງຫລາຍກວ່າ.
 • ເປົ້າໝາຍແມ່ນສຸມໃສ່ຮູບພາບລວມຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງໂຄງການ. ສະແດງຄວາມຕ້ອງການສຸດທ້າຍທີ່ຈະຕາມມາ ຂອງແຜນວຽກເຈົ້າ. ຄິດໃຫ້ກວ້າງ ຕົວຢ່າງ: ເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ
 • ຈຸດປະສົງ: ແມ່ນສະເພາະເຈາະຈົງແລະມີຕົວຕົນ. ຫລືເວົ້າອີກຢ່າງ: ເຈົ້າສາມາດກວດລາຍການວ່າເຈົ້າໄດ້ເຮັດສຳ ເລັດບໍ່ ຕົວຢ່າງ ການຫາຄົນມາສຳພາດບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງເຈົ້າວ່າມີຈຸດປະສົງທີ່ດີບໍ່.
 • ແຜນໂຄງການຫລາຍສະບັບ ໄດ້ແຕກຈຸດປະສົງເປັນ ໄລະຍະສັ້ນ,ກາງ,ຍາວ ຖ້າວ່າມັນສຳຄັນ. ຕົວຢ່າງ ເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນຂອງບໍລິສັດຫນຶ່ງເພື່ອເພີ່ມຜູ້ເຂົ້າຊົມ 30% ພາຍໃນ 3 ເດືອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ ເປົ້!ໝາຍໄລ ຍະຍາວເປັນການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຍີ່ຫໍ້ໃນປີຕໍ່ໄປ.

 

 1. ພິຈາລະນາແຜນວຽກຂອງເຈົ້າດ້ວຍ “SMART” . Smart ແມ່ນຄຳຫຍໍ້
 • Specific(ຂໍ້ກຳນົດ): ແມ່ນໃຜແທ້ທີ່ເຮົາຈະເຮັດເພື່ອ?, ອະທິບາຍຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດທີ່ເຈົ້າຈະ ຮັບໃຊ້ ແລະການກະທຳສະເພາະເຈາະຈົງທີ່ເຈົ້າຈະຊ່ວຍພົນລະເມືອງເຫລົ່ານັ້ນ.
 • Measurable: ມັນສາມາດບອກຈໍານວນໄດ້ບໍແລະພວກເຮົາສາມາດວັດໄດ້ບໍ? ເຈົ້າສາມາດນັບຜົນໄດ້ບໍ? ເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງແຜນວຽກເຈົ້ານັບໄດ້ບໍ ເຊັ່ນ: ສຸຂະພາບຂອງຄົນໃນ Africa ຈະດີຂຶ້ນໃນປີ 2020 ຫລືເຈົ້າຈະຕັ້ງວ່າໃນປີ 2020 ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ໃນ Africa ຈະຕິດເອດຫລຸດລົງ 20%. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ອັດຕາຕິດ ເຊື້ອເອດຂອງຜູ້ທີ່ເກີດໃໝ່. ມັນເຊື່ອບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະບອກວ່າສຸຂະພາບດີຂຶ້ນໃນອັດຕາ 20%.
 • Achievable (ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຮັບ): ພວກເຮົາສາມາດຮັດສຳເລັດຕາມການແບ່ງເວລາໂດຍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີໄດ້ບໍ່?. ເປົ້າໝາຍຕ້ອງເບິ່ງຕາມຄວາມເປັນຈິງແລະກົງໄປກົງມາ. ການເພີ່ມຍອດຂາຍ 500% ແມ່ນມີເຫດຜົນ ຖ້າບໍລິສັດເຈົ້ານ້ອຍ. ການເພີ່ມຍອດຂາຍ 500% ຖ້າເຈົ້າຄຸມຕະຫລາດໄດ້ແມ່ນມີໂອກາດເປັນໄປໄດ້.

ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫລືຜູ້ມີອໍານາດອາດຈະຕ້ອງການ ປຶກສາເພື່ອພັນລະນາຈຸດປະສົງແລະຜົນສຳເລັດທີ່ ສາມາດເຮັດໄດ້.

 

 • Relevant(ຄວາມກ່ຽວພັນ):
 • Time Bound(ການຜູກເວລາ): ເມືອ່ໃດຈຸດປະສົງນີ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ, ກຳນົດເວລາທີ່ໝົດສຳລັບໂຄງການ.

 

 

 1. ສະແດງລາຍການຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ: ເອົາທຸກຢ່າງທີ່ຈຳເປັນໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍ, ຊັບພະຍາກອນຈະມີຫລາຍ ຫລາຍ ຂຶ້ນກັບຈຸດປະສົງຂອງແຜນວຽກເຈົ້າ.
 • ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຊັບພະຍາກອນສາມາດມີ: ເງິນທຶນ,ຄົນ,ທີ່ປຶກສາ,ສິ່ງກໍ່ສ້າງ,ຫ້ອງ ຫລືປຶ້ມ.
 • ໃນເຂດໂຮງຮຽນມະຫາໄລ: ຊັບພະຍາກອນອາດມີ ຫໍສະໝຸດ,ບົດຄົ້ນຄວ້າ,ຫນັງສືພິມ,ວາລະສານ,ຄອມພິວເຕີ, ອິນເຕີເນັດ .

 

 1. ໃຜຈະຮັບຜິດຊອບ: ການຮັບຜິດຊອບແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບແຜນວຽກທີ່ດີ. ໃຜຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະເຮັດວຽກແຕ່ລະຫນ້າ ວຽກ. ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມຕໍ່ຫນຶ່ງຫນ້າວຽກ(ຕ້ອງເບິ່ງທີ່ ຊັບພະຍາກອນນຳ) ແຕ່ມີ 1 ຄົນທີ່ຕ້ອງຕອບຄຳ ຖາມໄດ້.

 

 1. ຂຽນແຜນຍຸດທະສາດ: ເບິ່ງແຜນວຽກແລະຕັດສິນໃຈວ່າເຈົ້າຈະໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແລະເອົາຊະນະຂໍ້ຈຳກັດເພື່ອໄປ ຮອດເປົ້າໝາຍ.

 

 • ເຮັດລາຍການສິ່ງທີ່ຈະເຮັດ. ຈໍາແນກວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ຫລືອາທິດເພື່ອໃຫ້ແລ້ວຕາມຈຸດປະສົງ. ຕັດສິນໃຈໂດຍການໃຊ້ໂປຣແກຣມທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດການໂຄງການຫລືປະຕິທິນສ່ວນຕົວເພື່ອຮັກສາການຈັດຂໍ້ມູນ
 • ສ້າງຕາຕະລາງ ຫລືເຮັດແບບຊົ່ວຄາວກ່ອນ ເຂົ້າໃຈວ່າ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕາຕະ ລາງເວລາເຈົ້າຕົກໄດ້.

 

ຂຽນເມື່ອ ຂຽນເມື່ອ: ພ.ພ.. 25, 2014 | ມີ 5 ຄຳເຫັນ ແລະ 0 trackback(s)

ການ​ຈົດ​ຈໍາ​ອະດີດ​ແລະ​ການ​ຄາດ​ການ​ອານາ​ຄົດ

ແມ່ນບໍ່

ຂຽນເມື່ອ ຂຽນເມື່ອ: ກ.ຍ.. 9, 2013 | ມີ 6 ຄຳເຫັນ ແລະ 0 trackback(s)

ເຄີຍສັງເກດເພື່ອນຝູງຫລືຍາດພີ່ນ້ອງບໍ່ວ່າ  ຕອນເຂົາຂີ່ລົດຈັກ ບາດມາຂີ່ລົດໃຫຍ່ລະນິໃສປ່ຽນ

ທິດສະດີ 1 ຂ້ອຍຄິດວ່າຕອນເຂົາຂີ່ລົດຈັກ ມັນຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພ ໂດຍສະເພາະຕອນກາງຄືນ ດັ່ງນັ້ນ

ຄົນຂີ່ລົດຈັກຈຶ່ງມັກ ໄປຫາໝູ່ຄູ່ ສັງສັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄົນມາອຸ່ນໃຈໄວ້ ບາດຕອນຂີ່ລົດໃຫຍ່ແລ້ວ ມີເຫລັກຫຸ້ມກາຍ

ແຖມແອເຢັນຟັງເພງສະບາຍ ບໍ່ຕ້ອງມີໝູ່ມາເຮັດໃຫ້ໃຈອຸ່ນ ແຕ່ພັດ ຊີລຽດເພາະ ຄ່ານ້ຳມັນ ລວມທັງຄ່າບໍາລຸງຮັກສາລົດກໍ່

ສູງກວ່າລົດຈັກ 10 ເທົ່າເລີຍຕ້ອງຫາເງິນມາຈ່າຍ

 

 

ຂຽນເມື່ອ ຂຽນເມື່ອ: ກ.ພ.. 15, 2013 | ມີ 5 ຄຳເຫັນ ແລະ 0 trackback(s)

ທີ່ຈິງແລ້ວເງິນບໍ່ໄດ້ມີຄຸນຄ່າຫຍັງຕໍ່ຊີວິດເຮົາດອກ

ແຕ່ວ່າເງິນເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດແລກກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້

ດັ່ງນັ້ນ "ເງິນ" ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງ ແຕ່ພັດແມ່ນຢ່າງອື່ນທີ່ເຮົາຕ້ອງການແຕ່ຕ້ອງແລກດ້ວຍເງິນ

ຄົນບາງຄົນຢາກໄດ້ເງິນຫລາຍຈົນຍອມເຮັດສິ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຍ້ອນວ່າອຳນາດຂອງ "ເງິນ" ໄດ້ຄວບຄຸມຈິດໃຈເຂົາ

ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ຄົນທຸກຄົນຕ້ອງໝົດລົມຫາຍໃຈ ເມື່ອນັ້ນເອງຈຶ່ງຮູ້ວ່າ "ເງິນ" ບໍ່ມີຄວາມໝາຍອີກຕໍ່ໄປ