ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ຂຽນເມື່ອ ຂຽນເມື່ອ: ພ.ພ.. 23, 2013 | ມີ 5 ຄຳເຫັນ ແລະ 0 trackback(s)

 ເພື່ອນ:ແມ່ນເຕີມບາງຢ່າງໃນຊີວິດຂາດໄປ

ເພື່ອນ:ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກການໃຫ້,ການຮັບ ແລະ ການໃຫ້ອາໄພ

ເພື່ອນ:ຍອມຮັບໄດ້ໃນຄວາມເປັນຕົວຂອງເຮົາເອງ

ເພື່ອນ:ບໍ່ອິດສາ,ລິດສະຍາ ແລະ ໃສ່ຮ້າຍເຮົາລັບຫຼັງ

ເພື່ອນ:ເກັບຄວາມລັບຂອງເຮົາ ແລະ ບໍໍ່ເອົາຄວາມລັບຂອງເຮົາໄປເລົ່າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ

ເພື່ອນ:ຄອຍຮັບຟັງຄວາມເປັນໄປ ແລະ ເລືອງກ່ຽວກັບເຮົາ

ເພື່ອນ:ຄອຍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຮົາ ແລະ ຄອຍໃຫ້ຄຳແນະນຳເຮົາ

ເພື່ອນ:ຊື່ມຊົມກັບຄວາມສຳເລັດຂອງເຮົາ

ເພື່ອນ:ລົມກັບໄດ້ທຸກເລື່ອງຢ່າງເປີດໃຈ

ເພື່ອນ:ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈ

ເພື່ອນ: ຈະຮ່ວມແບ່ງເປັນຄວາມສຸກແລະຄວາມທຸກດ້ວຍກັນ

ເພື່ອນ:ຍາມໃດກໍ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງບໍ່ຍາມທຸກຫຼືຍາມຈົນ

ເພື່ອນ:ຄືຄົນທີ່ເຮົາໄວ້ໃຈໃຫ້ໄດ້ແມ້ແຕ່ພາສເວີສ

ເພື່ອນ:ຄອຍຕັກເຕືອນ ແລະ ເປັນແວ່ນໃຫ້ເຮົາ

ເພື່ອນ:ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສືກດີສະເໝີ

ເພື່ອນ:ຄືຄົນທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງທຸກເທື່ອທີ່ເຮົາມີບັນຫາ

ເພື່ອນ:ເຖີ່ງວ່າຈະຈາກກັນເປັນເວລາດົນປານໃດ,ແຕ່ຄວາມຮູ້ສືກດີໆແລະຄຳວ່າເພື່ອນຍັງຄົງເດີມ.

ຊີວິດຄົນເຮົາອັນທີ່ຈີງແລ້ວ,ກໍ່ຕ້ອງການພຽງເພື່ອນແທ້ໆຈັກຄົນໜື່ງໄວ້ເພື່ອນປືກສາ ແລະ ຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກນຳກັນ,ມວ່ນຊື່ນເຮຮານຳກັນ,ເພື່ອນຊີວິດນີ້ຈະບໍ່ງ່ອມເຫງົານັ້ນເອງ.ແລະໃນຊີວິດນີ້ຖ້າຫາກວ່າມີເພື່ອນ,ທີ່ເຂົາບໍ່ເຄີຍລືມຄວາມເປັນເພື່ອນກັບເຮົາ,ຈົ່ງຮັບຮູ້ໄວ້ວ່າທ່ານເປັນຄົນໜື່ງທີ່ໂຊກດີ.

 

朋友,请填写在生活中缺少的东西。

朋友,我们知道如何给予和接受宽恕。

朋友,宽容自己。

朋友,而不是嫉妒和邪恶在我们身后。

朋友们,让我们的秘密。而不是后来回忆说。

朋友们,一起来聆听。而我们的故事。

朋友们,我气馁。我给好的建议。

朋友们,我很高兴与我们的成功。

的朋友,可以跟任何人谈论。不要害怕打开你的心,不要假装。

朋友,从来没有打算让我们伤心。

朋友们,分享他们的痛苦。快乐的在一起。

朋友们,我们都还在里面。即使当我们在生活中得到了最糟糕的。

朋友们,我们信任的人。甚至是密码。

朋友们,慎用。我们的镜子。

朋友,让我们感觉总是好的。

朋友,谁是与时并进的每一个问题。

朋友,即使他们没有看到对方的时间有多长,但我仍然有同样的感觉。

事实上,我们的生活。我只想我的一个真正的朋友,你所谈论的是爱心慷慨的喜悦,欢笑与泪水同受苦害。世界不会寂寞。只有寂寞太....如果你已经有了一个真正的朋友。你要保持它作为一个最好的朋友,请知道,你是幸运的一个...

Friend, fill missing something in life.

Friends, we know how to give and receive forgiveness.

Friends, tolerance is in us.

Friend, not envy and the evil behind us.

Friends, keep our secrets. And not to later recalled.

Friends, take a listen to. And our story.

Friends, I was discouraged. I give good advice.

Friends, I rejoice with our success.

Friends, can talk to anyone about. Do not be afraid to open your mind and do not pretend.

Friends, was never intended to make us sad.

Friends, to share their suffering. Happy together.

Friends, we are still inside. Even when we got the worst in life.

Friends, the people we trust. And even passwords.

Friends, take caution. And a mirror to us.

Friend, make us feel good always.

Friend, the one who is abreast with every issue.

Friends, even if they do not see each other for how long, but I still feel the same.

Indeed, our lives. I just want my one true friend you are discussing are caring generosity to suffer affliction with joy, laughter and tears. The world will not be lonely. And only lonely too.... If you already have a true friend. You shall keep it as a best friend, and please know that you are the lucky one...

ບົດຄວາມນີ້ເນືອຫາແມ່ນໄດ້ມາຈາກເວັບໄຊ້ ຂອງຈີນ,ເຊີງເນືອໃນ : ແມ່ນຄຳວ່າເພືອນແທ້ ແລະ ໄດ້ມາແປເປັນພາສາລາວ ເຮົາແລະ ພາສາອັ່ງກີດ .ທີ່ໂພດເປັນພາສາຈີນແລະພາສາອັ່ງກິດນຳກໍ່ເພືອ.ເພື່ອນໆອາດ ຈະຮຽນຮູ້ປະໂຫຍກ ແລະ ຄຳສັບໃນພາຈີນແລະອັ່ງກີດຂື້ນຕື່ມ ຂໍອາໄພນຳທີມງາມເວບພັນລາວດ້ວຍ.ທີ່ທາງທີມງາມມີຂໍ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຫັນດີນຳເປັນຢ່າງສູງ ຖ້າຄົນລາວເຮົາບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວເຮົາແລະຊີຄອງໃຫ້ໃຜຄົນໃດມາໃຊ້ ອັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເປັນຫວ່າງນຳບັນດານ້ອງໆ.ລຸ້ນຫຼັງຈະພາກັນເບີ່ງຂ້າມບັນຫານີ້

 

Delicious Digg Fark Twitter