ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ມີແຕ່ສ່ຽວຂີ້ດື້^_^
ນ້ອງສ່ຽວຊື່ຈອນນີ່ 
ສ່ຽວຮັກສ່ຽວແພງໃດນີ້ 
ອັນນີ້ກາສ່ຽວຂີ້ດື້ 
ອັນນີ້ກາສ່ຽວເປບຊີ... 
ສ່ຽວກັນເວີຍ 
ພວກຂີ້ເມົາ 
ແກ໋ງຂີ້ເມົາ 
 
ຂ້ອຍເອງເດີ 
ຂ້ອຍກັບນ້ອງຊາຍ 
ເສື້ອຟ້າກັບຕັນເຮື... 
ຢ່າຢຽບສ່ຽວ 
ສອງສ່ຽວຂີ້ເມົາ 
ອັນນີ້ກາເມົາ 
ສ່ຽວກິນສ່ຽວຕາຍໃດນ...