ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ

ເວັບໄຊພັນລາວ.ຄອມ ເປັນເວັບໄຊທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ໑ ມີນາ ໒໐໐໘ ໂດຍທຶນສ່ວນໂຕຂອງຜູ່ສ້າງເວັບເອງ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຂອງຊາວລາວທຸກຄົນ ບໍ່ຈຳກັດວ່າຢູ່ປະເທດລາວ ຫຼືຢູ່ນອກປະເທດ ໃຫ້ສາມາດຕິດຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງກັນໄດ້. ຫາກທ່ານເຫັນວ່າເວັບໄຊແຫ່ງນີ້ ມີປະໂຫຍດ ແລະຕ້ອງການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແບ່ງເບົາ ພາລະດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເວັບໄຊນີ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນເລື່ອງຂອງ Server ຮວມເຖິງຄ່າເບິ່ງແຍງຮັກສາຕ່າງໆ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການບໍລິຈາກ ເຂົ້າມາໄດ້ທີ່ບັນຊີດ້ານລຸ່ມນີ້:

ບັນຊີເງິນກີບ

 • ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ສາຂາທາດຫຼວງ
 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ເລກທີ 002-01-002735-KIP
 • ຊື່ບັນຊີ ທ້າວ ທະນະວໍລະກິດ ກຸນທະວັດພິນໂຍ

ບັນຊີເງິນໂດລ່າ

 • ທະນາຄານການຮ່ວມພັດທະນາ ສາຂາໃຫຍ່
 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ເລກທີ່ 001-01-815839-USD
 • ຊື່ບັນຊີ Mr. Thanavorakit Kounthawatphinyo

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທຳການບໍລິຈາກແລ້ວ ທ່ານສາມາດແຈ້ງລາຍລະອຽດມາໄດ້ໃນແບບຟອມ ຕິດຕໍ່ທີມງານ ຫຼືສົ່ງອີເມລພ້ອມຫຼັກຖານການບໍລິຈາກມາໄດ້ທີ່ donate@punlao.com ທາງທີມງານຈະນຳຊື່ຂອງທ່ານຂຶ້ນໃນລາຍຊື່ຜູ່ສະໜັບສະໜຸນພັນລາວຕໍ່ໄປ.

ນອກຈາກທຶນບໍລິຈາກຂອງທ່ານຈະຖືກນຳມາໃຊ້ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານ Server ແລ້ວ ໃນອະນາຄົດ ຍັງຈະເປັນໄປເພື່ອໃຊ້ສົມທົບເຂົ້າໃນກິດຈະກຳອື່ນໆ ຂອງພັນລາວອີກນຳ.

ສຸດທ້າຍນີ້ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈສະມາຊິກທຸກໆ ທ່ານ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງພັນລາວ.ຄອມ


ທະນະວໍລະກິດ ກຸນທະວັດພິນໂຍ
ຜູ່ບໍລິຫານເວັບໄຊ ພັນລາວ.ຄອມ

ລາຍນາມຜູ່ບໍລິຈາກ

ດ້ານລຸ່ມນີ້ຄືລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກພັນລາວ ທີ່ຮ່ວມບໍລິຈາກສົມທົບທຶນເວັບໄຊພັນລາວ:

 1. 02/04/2010: ທ້າວທອງໃສ ບໍລິຈາກ 200,000 ກີບ
 2. 12/04/2010: ຜູ່ປະສົງບໍ່ອອກນາມ ບໍລິຈາກ 50,000 ກີບ
 3. 07/10/2011: ພາສຸກ ບໍລິຈາກ 45,000 ກີບ
 4. 25/04/2012: ພາສຸກ ບໍລິຈາກ 55,000 ກີບ
 5. 27/04/2012: gt701 ບໍລິຈາກ 47,838 ກີບ ($6)
 6. 28/04/2012: ETarBank ບໍລິຈາກ 398,750 ກີບ ($50)
 7. 12/05/2012: ຈິດວິໄລ ນັນທະວົງສາ ບໍລິຈາກ 150,000 ກີບ
 8. 14/05/2012: ທ່ານ ອ່ອນແກ້ວ ໄຊຍະວຸດທິ ບໍລິຈາກ 200,000 ກີບ
 9. 05/07/2012: Sacksith Souvanh ບໍລິຈາກ 50,736 ກີບ (200 ບາດ)
 10. 15/07/2012: ຈິດຕາວັນ ບໍລິຈາກ 100,000 ກີບ
 11. ທ່ານສາມາດມີຊື່ໃນບ່ອນນີ້ໄດ້!

ຮວມຍອດເງິນທັງໝົດຈາກການບໍລິຈາກ: 1,297,324 ກີບ