ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ນອກຈາກບັນຫາພາສາລາວໃນ Internet Explorer 7 ທີ່ເຄີຍຂຽນໄປກ່ອນຫນ້ານີ້ແລ້ວ (ອ່ານບົດຄວາມເກົ່າ) ກໍ່ຍັງມີບັນຫາພາສາລາວໃນ Firefox 2 ນຳອີກ ເຊິ່ງບົດນີ້ຈະມາແນະນຳວິທີການອ່ານພາສາລາວໃນ Firefox 2ເປີດ Firefox 2 ຂຶ້ນມາແລ້ວໄປທີ່ເມນູ Tools -> Options...ຈາກນັ້ນໄປທີ່ຫົວຂໍ້ Contents ແລ້ວເລືອກ Default font ເປັນ Saysettha OT (ຫຼືຟອນລາວອື່ນ ໆ ແຕ່ຕ້ອງເປັນ Unicode font) ແລ້ວຄລິກໄປທີ່ Advanced...ໃຫ້ເລືອກ Other Languages ໃນສ່ວນຂອງ Fonts for ຈາກນັ້ນກໍ່ເລືອກເອົາຕາມພາບປະກອບດ້ານເທິງເລີຍ ຢ່າລືມເອົາເຄື່ອງຫມາຍຖືກອອກຈາກ Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections aboveຈາກນັ້ນເລືອກ Thai ໃນຊ່ອງ Fonts for ແລ້ວກໍ່ເລືອກຕາມພາບປະກອບອີກຮອບ ແລ້ວ ໆ ກໍ່ຄລິກ OK -> OK ກໍ່ຈະສາມາດອ່ານພາສາລາວໄດ້ໃນ Firefox 2 ແລ້ວ :D