ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ແມ່ນການຟ້ອນລີງແບບຫຼວງພະບາງ. ແຕ່ຊຸດແລະໜ້າກາກແມ່ນໄດ້ປະຍຸກມາຈາກເສດເຈ້ຍທີ່ແຕ້ມແບບ