ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ຫາກທ່ານຕ້ອງການຕິດຕໍ່ທີມງານໂດຍກົງ ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາທີມງານໄດ້ ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມລຸ່ມນີ້.
ຂໍ້ແນະນຳ: ກ່ອນຕິດຕໍ່ທີມງານ ກະລຸນາກວດສອບວ່າ ບັນຫາຂອງທ່ານແມ່ນຂໍ້ໃດຂໍ້ນຶ່ງຈາກດ້ານລຸ່ມນີ້ບໍ່
  • ຫາກທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ຫຼືລືມລະຫັດຜ່ານ ໃຫ້ຄລິກບ່ອນນີ້ເພື່ອຂໍລະຫັດຜ່ານໃໝ່.
  • ບາງຄຳຖາມທີ່ທ່ານຢາກຮູ້ ອາດຈະມີຄຳຕອບໃນໜ້າຊ່ວຍເຫຼືອ ກະລຸນາຄລິກບ່ອນນີ້ເພື່ອອ່ານຄຳຖາມທີ່ມີຄົນຖາມເລື້ອຍ ໆ.
  • ຫາກທ່ານຕ້ອງການຕິດຕໍ່ເລື່ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບບໍ່ໄດ້ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກໃໝ່ ໃຫ້ກວດເບິ່ງອີເມວທີ່ທ່ານໃຊ້ສະໝັກສະມາຊິກ ເພາະທາງລະບົບໄດ້ສົ່ງຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີເປີດໃຊ້ບັນຊີໄປໃຫ້ແລ້ວ
  • ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານເຄີຍເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ປົກກະຕິ ແຕ່ມື້ນຶ່ງເກີດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ກວດສອບວ່າໄດ້ລະເມີດເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ຂໍ້ໃດຂໍ້ນຶ່ງຫຼືບໍ່ ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ທີມງານ.
  • ຫາກທ່ານຕ້ອງການຕິດຕໍ່ເພື່ອລົງໂຄສະນາ ໃຫ້ຄລິກບ່ອນນີ້.
  • ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຍັງມີຄຳຖາມ ຫຼືບັນຫາອື່ນໆທີ່ຍັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ຫຼືສຳລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການ invite code ເພື່ອສະມັກສະມາຊິກໃໝ່ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ອີເມວດ້ານລຸ່ມກະລຸນາໃຊ້ແບບຟອມດ້ານລຸ່ມນີ້ເພື່ອຕິດຕໍ່ທີມງານ ຫຼືໃຫ້ອີເມວມາໄດ້ໂດຍກົງທີ່ support (ແອັດ) punlao.com