ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ບໍ່ຈື່ວ່າໄປມື້ໃດ ແຕ່ໄປກ່ອນທີ່ຈະໄປວັດພູຄວາຍກ່ອນໜ້ານີ້
ດ້ານໜ້າ 
.. 
ຂົວໃໝ່ 
ສາຍໄຟ 
ວັດພູຄວາຍ 
ທາງລົງ 
ທາງລົງ 
ດອກໄມ້ໃນວັດ 
ສາລາ 
ນະລົກຂຸມທີ່ 6 
ພະປະທານພາຍໃນເຈດີ 
ຄົນຈ່ອງງ່າໄມ້ 
ຄຳອະທິບາຍ 
ຂຸມນະລົກຂອງຜູ່ບໍ່... 
ຂຸມນະລົກຂອງຜູ່ບໍ່... 
ມະຫາຕາປະນຣົກ 
ຂຸມນຣົກຂອງຄົນນອກໃ... 
ຈາກຜູ່ສ້າງ