ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ

ວິທີໃຊ້: ພິມໃນ Shoutbox ໜ້າທຳອິດ ໂດຍໃສ່ລະຫັດຂອງ Emoticon ເຊັ່ນ :e300: ເປັນຕົ້ນ ໃຫ້ສັງເກດວ່າຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍ : ໃສ່ໜ້າ ແລະລັງລະຫັດ Emoticon ສະເໝີ. ສຳລັບລະຫັດຂອງ emoticon ແຕ່ລະໂຕແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ເມົ້າໄປວາງໄວ້ທີ່ emoticon ທີ່ຕ້ອງການ ຈະຂຶ້ນລະຫັດຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນ.