ພັນລາວ.ຄອມ
ຊອກຫາ:
ຊອກຫາແບບລະອຽດ
ໜັງສືສູດມົນເຫຼັ້ມນີ້ເປັນໜັງສືທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການແປເນື້ອຫາພາສາລາວ :)
ໜ້າປົກພາສາລາວ 
ໜ້າທຳອິດ ພາສາລາວ 
ພິມຄັ້ງທີ່ ໑ ຈຳນວ... 
ໜ້າປົກພາສາໄທ 
ປະຖົມມະເທດສະໜາ 
ລາຍນາມຜູ້ຮ່ວມສ້າງ